ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1ตค64-ธค64.pdf

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2562