ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2565

ประกาศe-bidding2565.pdf
ประกาศผู้ชนะ2565.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1ตค64-ธค64.pdf
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่2.pdf
ประกาศรายไตรมาส42565.pdf
ประกาศผลeอาคาร.pdf

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี2562