รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

O24ผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง3แผ่น.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง63.pdf
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61.pdf