แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563.pdf
แผนจัดซื้อ2563.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 (คอมร.ร.).pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

เผยแพร่ปรับปรุงแผน1.pdf
แผนจัดซื้อ.pdf
แผนจ้างปรับปรุงซ่อมแชม P61110062929.pdf